• توسعه استفاده از فیبر نوری در شهر قزوین

    توسعه استفاده از فیبر نوری در شهر قزوین

    به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، حجت الله امینی با اشاره به خدمات حوزه ارتباطات در استان گفت: در راستای عدالت توسعه نسل جدید تلفن همراه در روستاها مدنظر است و درحال حاضر ۶۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار از نسل ۳ و ۴ تلفن همراه برخوردار هستند. مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین عنوان