• ایجاد بیش از ۳۰ هزار فرصت شغلی در لرستان

    ایجاد بیش از ۳۰ هزار فرصت شغلی در لرستان

    به گزارش ایلنا،علی جهانی روز شنبه-سی اردیبهشت-در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان لرستان با اشاره به تعهد اشتغال  در سال  ۱۴۰۱ اظهار داشت:تعهد ثبت شده در این سامانه برایایجاد اشتغال دستگاه های اجرایی در سال گذشته ۴۰ هزار و ۳۲۷ نفر یوده است. وی با بیان اینکه تحقق تعهد دستگاه ها در سه شهر