• قطع برق شهرداری شهر سالند توسط اداره برق

    قطع برق شهرداری شهر سالند توسط اداره برق

    اختلافات مالی میان شهرداری سالند و اداره برق منجر به قطع دوباره برق این شهرداری شد. اسدالله احمدی شهردار سالند با تایید این خبر به خبرنگار ایلنا گفت: این اقدام اداره برق برای بار دوم در سال جاری است و هم اکنون با کلی ارباب‌رجوع معترض در شهرداری بدون برق ایستاده‌ایم. وی افزود: مشکل اینجاست