• امکانات زیرساختی برای مناطق گردشگری ضرورت دارد

    امکانات زیرساختی برای مناطق گردشگری ضرورت دارد

    به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، الموت یکی از مناطق قزوین با جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و یکی از فرصت‌های گردشگری در قزوین است و این موضوع به عنوان یکی از  راه‌های توسعه مورد تاکید است. عزت الله ضرغامی در دومین سفر خود به استان قزوین در بازدید از دریاچه اوان به عنوان یکی از